Behov for ADR-transport?

Trenger du å transportere brennbar væske eller annet farlig gods? Vi har godkjente biler og sjåfører for ADR-transport. Her finner du alt du trenger å vite om transport av farlig gods.

Hvordan farlig gods (ADR) skal transporteres bestemmes av en rekke internasjonale regler som Norge er pliktig til å følge på grunn av EØS-avtalen. Det gjelder også selv om transporten kun skjer innenfor Norges grenser. ADR-avtalen inneholder også egne regler som gjelder kun for Norge.

Regelverket omfatter blant annet
- Sjåførens plikter
- Krav til utstyr
- Krav til opplæring og godkjenning av alle som skal transportere og håndtere godset som klassifiseres som farlig

Regelverket oppdateres jevnlig, så det er viktig å holde seg oppdatert til enhver tid om hvilke regler som gjelder.

Har din bedrift behov for ADR-transport? Vi i Ringstad Transport har den nødvendige kompetansen og sertifiseringen for å håndtere farlig gods.

Hva er farlig gods - ADR?

Hva som karakteriseres som farlig gods er bestemt av ADR-regelverket og deles i ulike klasser. Det gjelder blant annet, eksplosiver og gasser, men også brennbar væske som spylervæske og whitespirit. Vi hos Ringstad Transport kan hjelpe deg med frakt av ADR gods, unntatt eksplosiver og radioaktivt materiale.

Krav til kjøretøyet

Frakt av farlig gods stiller også strenge krav til kjøretøyet som brukes.

Bilene skal være merket både foran og bak med oransje skilt.

I førerhuset skal man alltid ha et brannslukningsapparat lett tilgjengelig. I tillegg skal man ha med seg verneutstyr som varselvest, beskyttelseshansker, øyebeskyttelse, lommelykt, øyeskyllemiddel, stoppeklosser og frittstående varselsignaler.

Hva kreves av sjåføren?

ADR-regelverket stiller også strenge krav til sjåføren som skal frakte godset. Han er blant annet nødt til å ha et eget ADR-kompetansebevis som man får ved å delta på et obligatorisk grunnkurs som avsluttes med en prøve. Kompetansebeviset er gyldig i fem år, og må etter det fornyes. Grunnkurset kan også bygges på med flere moduler.

Alt personell som jobber må farlig gods må også ha ADR-opplæring. Det gjelder blant annet personell som pakker eller laster transporten.

Det strenge kompetansekravene er for at sjåføren skal være godt opplyst om hvilke farer som er forbundet med å frakte denne type varer og gods og for å hindre farlige situasjoner. Skulle det skje et uhell, skal føreren vite hva han må gjøre for å begrense omfanget med hensyn til både sin egen sikkerhet, andre rundt og miljøet.

Det kreves også særskilt dokumentasjon når farlig gods skal tranporteres. Vi har høy kompetanse på området og hjelper deg med det.

Farlig gods sender du trygt med oss

Hos Ringstad Transport får du alltid trygg og presis transport av ditt gods. Vi har spesialkompetansen som trengs, i tillegg til lang og god erfaring. Det gjør at du kan føle deg trygg på at alle hensyn og regler bli ivaretatt, samtidig som at frakten blir gjennomført på en trygg, men effektiv måte.

Transport av farlig gods blir i likhet med all annen transport vi gjør, tilpasset kundens behov. Vi har moderne utstyr og serviceinnstilte ansatte som strekker seg lang for å innfri dine ønsker.

Vi er en dyktig, imøtekommende og fleksibel gjeng som holder til i moderne lokaler like ved E6 i Moss. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan vi håndterer ADR-transport eller hvordan vi kan hjelpe deg.

Send fraktforespørsel

Fyll ut skjemaet med dine fraktopplysninger, så sender vi deg pris på ditt fraktoppdrag i løpet av kort tid. Allerede kunde? Klikk her!

Steg 1 av 3

Fyll inn firmainformasjon Fyll inn din informasjon

Steg 2 av 3

Laste- og losse-informasjon

Lastested
Lossested
{{ ++i }}.
Legg til sted

Steg 3 av 3

Fraktinformasjon

Takk for din forespørsel

Vi svarer deg så fort vi kan innenfor våre ordinære arbeidstider.

For hasteoppdrag, ring vår døgnbemannende telefon på +47 92 88 18 98

Til forsiden