Ringstad Transport - Moss

Ringstad Transport er din leverandør av transport- og logistikktjenester på Østlandet!

Derfor må du ha transportforsikring

Ringstad Ringstad

Manglende kjennskap til reglene rundt transportforsikring av varer kan bli en dyr affære. Slik sikrer du deg mot økonomiske tap når uhellet er ute.

Hvorfor trenger du transportforsikring?

Hvem har det økonomiske ansvaret når varene dine blir skadet eller forsvinner på vei til mottaker? Mange bedrifter tror at vi som transportør står ansvarlig for alle skader eller tap som skjer etter at godset er levert til oss, men det stemmer ikke helt.

Vårt ansvar reguleres av Lov om Vegfraktavtaler, som sier at vi ikke svarer for tap over SDR 17 pr kg (cirka 170 kroner kiloen) ved innenlands transport. For transport i utlandet gjelder SDR 8,33 pr kilo. Videre må vi kun erstatte tap som vi beviselig kan klandres for. I tilfeller som brann, innbrudd, tyveri eller uhell på ferge, vil normalt ikke sjåføren kunne stilles til ansvar for skadene som har oppstått.

En transportforsikring sikrer deg mot økonomiske tap når uhellet først er ute. Som vareeier er det ditt ansvar å tegne en slik forsikring, selv om du benytter en seriøs aktør til å frakte godset ditt.

Transportforsikring

Pris på transportforsikring

Vi i Ringstad Transport anbefaler alle kundene våre å tegne en vareforsikring, som en ekstra trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.

Som transportør har vi en avtale med Gjensidige Forsikring, og vi videreformidler mer enn gjerne dine behov knyttet til å sikre godset ditt under transport. Hvis du skal transportere en sending med lav vekt og høy vareverdi, anbefaler vi at du anskaffer enkeltforsikring for sendingen. På den måten er du sikret mot økonomisk tap når uhellet først er ute.

Pris på transportforsikring