Ringstad Transport er din leverandør av transport- og logistikktjenester på Østlandet!

Ringstad Transport følger situasjonen og har iverksatt en rekke tiltak.

Vi gjør vårt ytterste for å unngå smitte for våre ansatte, og vi har derfor innført flere smitteforebyggende tiltak.

For å redusere fare for smitte for våre kunder og sjåfører via håndterminaler/pda innfører vi fra og med i dag ordningen hvor våre sjåfører taster inn mottakers navn ved levering, i stedet for at kunde må signere selv. Videre har vi låst dørene på terminalen på Årvollskogen, slik at vi unngår nærkontakt med sjåfører etc som kommer for å levere og hente gods.

Vi har alle et ansvar for å minimere faren for smitte:

Vi har alle et felles ansvar for å minske smitterisikoen, og beklager de ulemper disse rutineendringene medfører. Vi vil gå tilbake til normale rutiner så fort det er forsvarlig for våre sjåfører og mottakere.