Ringstad Transport er din leverandør av transport- og logistikktjenester på Østlandet!

Ringstad Transport følger situasjonen og har iverksatt en rekke tiltak.

Vi gjør vårt ytterste for å unngå smitte for våre ansatte, og vi har derfor innført flere smitteforebyggende tiltak.

For å redusere fare for smitte for våre kunder og sjåfører via håndterminaler/pda innfører vi fra og med i dag ordningen hvor våre sjåfører taster inn mottakers navn ved levering, i stedet for at kunde må signere selv. Videre har vi låst dørene på terminalen på Årvollskogen, slik at vi unngår nærkontakt med sjåfører etc som kommer for å levere og hente gods.

Vi stopper innbæring til mottaker

Vi er alle berørt av den pågående situasjonen rundt Koronaviruset. Og vi har allerede innført en rekke tiltak for å beskytte våre sjåfører, kunder og samarbeidspartnere for å minimere faren for smitte. Nå ser vi at det er en absolutt nødvendighet at vi med umiddelbar virkning IKKE kan bære inn varer innenfor døren. Varer og gods vil fra nå bli levert til mottakerens dør, og kvittering vil bli signert av sjåføren digitalt.


Hva innebærer dette for deg som mottaker:

Sjåføren ringer som avtalt ca. 1 time før levering og informerer om planlagt ankomst. Ved levering vil varene bli plassert på utsiden av inngangsdør, port, garasje e.l. Mottaker må derfor være til stede. Dersom mottaker er syk eller i karantene, vil ikke varen bli levert. Alt dette er på grunnlag av sikkerheten til våre sjåfører og videre smitte. NB! Varen(e) settes igjen på avtalt sted på mottakers ansvar.

Vi har alle et ansvar for å minimere faren for smitte:

Vi har alle et felles ansvar for å minske smitterisikoen, og beklager de ulemper disse rutineendringene medfører. Vi vil gå tilbake til normale rutiner så fort det er forsvarlig for våre sjåfører og mottakere.